صفحه نخست > صفحات > عدم دریافت پیامک تبلیغاتی

عدم دریافت پیامک تبلیغاتی

برای دریافت پیامک های تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی (از جمله پیامک های ارسالی لز طرف سایت بانک تالار) مشترکین می توانند به یکی از روش های زیر اقدام کنند:

  • ارسال عدد «2» به «۸۹۹۹»
  • شماره گیری کد دستوری #۸۹۹۹*
  • تماس با مرکز اطلاع رسانی ۹۹۹۰